profil

Prawo załamania światła

poleca 47% 221 głosów

Gdy światło przechodzi z ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n1 do ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n2, to stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania światła w obu ośrodkach, zgodnie ze wzorem

Prawo załamania światła wzór

w którym n2/1 oznacza współczynnik załamania drugiego ośrodka względem pierwszego.

Prawo załamania światła

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści