profil

Prawo Gaussa

poleca 25% 12 głosów

Prawo Gaussa, które mówi, że strumień natężenia pola elektrycznego przez dowolną płaszczyznę zamkniętą jest równy ilorazowi wartości ładunku znajdującego się wewnątrz tej płaszczyzny i przenikalności dielektrycznej próżni:

Prawo Gaussa wzór

Podoba się? Tak Nie