profil

Druga zasada termodnamiki

poleca 77% 200 głosów

Jest to zasada, która stwierdza, że w układzie izolowanym (czyli w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie procesy zachodzą w kierunku wzrostu entropii:

S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0,

gdzie S1 i S2 to wartości entropii układu odpowiednio przed i po zajściu procesu.

Oznacza to, że układ przechodzi od stanu mniej prawdopodobnego (uporządkowanego) do stanu bardziej prawdopodobnego (chaotycznego).

Druga zasada termodynamiki może być także sformułowana na trzy inne sposoby:

  • Ciepło nie może samoistnie przepływać od ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze.
  • Nie jest możliwe zbudowanie silnika, który całkowicie zamieniałby ciepło na pracę.
  • Sprawność każdego silnika cieplnego jest mniejsza od sprawności doskonałego silnika cieplnego.
Podoba się? Tak Nie