profil

Emigracja zarobkowa

poleca b/d

Problem wychodźstwa nie ogranicza się do emigracji politycznej po powstaniu listopadowym. Teksty kultury – od dawnych po współczesne, od wybitnych po popularne – mówią też o emigrantach wybierających wygnańczy los, jak w popularnej piosence Góralu, czy ci nie żal... – „dla chleba, panie, dla chleba”.
W literaturze współczesnej taką emigrację zarobkową stanowi opisywana często Polonia amerykańska, pamiętająca o korzeniach, ale porozumiewająca się specyficzną mieszanką potocznej polszczyzny i angielszczyzny (opowiadania Edwarda Stachury, Szczuropolacy Edwarda Redlińskiego, przemianowani potem na Szczurojorczyków, popularna komedia Kochaj albo rzuć Sylwestra Chęcińskiego). Reprezentantem emigracji zarobkowej jest też bohater sztuki Emigranci Sławomira Mrożka XX, który wyjechał z Polski do któregoś z krajów Europy Zachodniej i dzieli mieszkanie z inteligentem AA.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: