profil

Sprawność silnika

poleca 60% 446 głosów

Sprawność silnika η jest parametrem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem:

Wzór na sprawność silnika

gdzie W – praca wykonana przez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając przez Q2 ciepło oddane przez gaz do chłodnicy i korzystając z zasady zachowania energii możemy napisać: W = Q1 − Q2.

Zatem: Sprawność silnika
W tym wzorze Q2 oznacza bezwzględną wartość ciepła oddanego do chłodnicy.

Dla silnika pracującego w cyklu Carnota można wykazać, że:

Sprawność silnika w cyklu Carnota

gdzie T1 i T2 to odpowiednio temperatura źródła ciepła i temperatura chłodnicy.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści