profil

Prawo Archimedesa

poleca 57% 360 głosów

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana pionowo do góry i równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało.

W= dcieczy⋅ Vzanurzona⋅ g

Ciśnienie hydrostatyczne wywierane na dolną powierzchnię ciała zanurzonego w cieczy jest większe niż ciśnienie wywierane na jego górną powierzchnię. Ta różnica ciśnień jest przyczyną występowania siły wyporu.

Prawo Archimedesa

Siła wyporu, jak pokazuje wzór, zależy od gęstości cieczy i od tej części objętości ciała, która jest zanurzona. Przy całkowitym zanurzeniu ciała jest więc największa.

  • Ciało tonie, gdy jego ciężar jest większy od siły wyporu (Fg > W).
  • Ciało wypływa do góry, gdy przy częściowym lub całkowitym zanurzeniu siła wyporu jest większa od ciężaru ciała (W > Fg). Siła wyporu powoduje w tym przypadku wypływanie ciała do góry, aż do momentu, w którym zmniejszając się w miarę wynurzania się ciała, zostanie zrównoważona przez jego ciężar.
  • Ciało pływa całkowicie zanurzone w cieczy, gdy siła wyporu ma taką samą wartość jak ciężar ciała (W = Fg). Wartość siły wyporu przy całkowitym zanurzeniu nie zależy od tego, na jakiej głębokości ciało pływa w cieczy. Pozostanie ono na takiej głębokości, na jaką zostanie wprowadzone. Jest tak dlatego, że na każdej głębokości różnica ciśnień wywierana na górną i dolną powierzchnię ciała jest jednakowa.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta