profil

Inne sposoby klasyfikowania wyrazów

poleca 57% 73 głosów

Omawiając zagadnienia związane ze słowotwórstwem, warto wspomnieć o jeszcze jednej możliwości sklasyfikowania wyrazów:

• wyrazy podzielne słowotwórczo (czyli te pochodzące od innych wyrazów):
dom- ek             głoś- ny
piek- arnik          kot- ek
lal- ka                 nos- ek

• wyrazy niepodzielne słowotwórczo (czyli te niepochodzące od innych wyrazów):
dom     głos
piec      kot
lala       nos

Zapamiętaj

Zapamiętaj, że w analizie słowotwórczej istotną rolę odgrywa umiejętność oddzielania tematu od końcówki wyrazu. Po takim zabiegu przeprowadzonym prawidłowo można rozpoznać formant czy ewentualne oboczności:
pis- ać las- u
młod- y

Podoba się? Tak Nie