profil

II zasada dynamiki Newtona

poleca 61% 1098 głosów

Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem przyspieszonym (opóźnionym), w którym przyspieszenie (opóźnienie) jest wprost proporcjonalne do wartości siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała:

II zasada dynamiki Newtona

Stąd wynika, że: Siła wypadkowa w II zasadzie dynamiki Newtona

  • Gdy siła Fw ma zwrot zgodny ze zwrotem prędkości, to zwiększa prędkość ciała i wówczas ruch jest przyspieszony.
  • Gdy zwrot siły Fw jest przeciwny do zwrotu prędkości ciała, to siła zmniejsza prędkość ciała i wtedy ruch jest opóźniony.
  • Ruch jest jednostajnie przyspieszony (jednostajnie opóźniony), gdy wartość siły Fw jest stała.
poleca 40% 169 głosów

Zasada zachowania pędu

Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki.

poleca 52% 160 głosów

II zasada dynamiki w postaci uogólnionej:

Powyższy wzór prowadzi do wniosku, że gdy układ jest odizolowany od otoczenia, czyli F w = 0 , to Δp = 0 , a to oznacza, że p=const . Jest to zasada zachowania pędu, którą można wyrazić słowami w następujący sposób: Jeśli na ciało lub na układ ciał nie działają żadne siły zewnętrzne, lub działające siły równoważą się, to pęd ciała (układu ciał) pozostaje stały. Pęd układu ciał jest wektorową sumą pędów poszczególnych ciał p = p 1 + p 2 + ... + p n . Zgodnie z zasadą...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta