profil

Dubcek Alexander

poleca 100% 2 głosy

1921-1992 I sekretarz KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji, polityk czechosłowacki

Dubcek AlexanderPochodził z rodziny rzemieślniczej. W latach 1925–38 przebywał wraz z rodziną w ZSRR. Od 1939 członek KPCz. Uczestniczył w słowackim ruchu oporu w czasie II wojny światowej i powstaniu słowackim (VIII–XI 1944). Od 1963 I sekretarz KC Komunistycznej Partii Słowacji. W 1968 wybrany na I sekretarza KC KPCz. Przywódca reformatorskiego skrzydła partii i inicjator „praskiej wiosny” 1968. Złagodził cenzurę, zapowiedział wprowadzenie swobód demokratycznych i reformy gospodarcze. Sprzeciwił się interwencji wojsk Układu Warszawskiego.W sierpniu 1968 internowany w Moskwie, zmuszony do podpisania zgody na obecność wojsk radzieckich na terenie Czechosłowacji. W 1969zmuszony do ustąpienia z funkcji I sekretarza, rok później usunięty z partii.W latach 1970–89 utrzymywał kontakty z opozycją, przebywał stale pod nadzorem policji politycznej. Po „aksamitnej rewolucji” 1989 działacz ruchu Społeczeństwo Przeciwko Przemocy. W latach 1989–92 przewodniczący Zgromadzenia Federalnego Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej.Przeciwnik rozbicia Czechosłowacji. W 1992 przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej w Słowacji.

Naprawdę nie wyobrażałem sobie możliwości dokonania inwazji na nasz kraj.
Alexander Dubcek

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Dubcek Alexander