profil

Danton Georges Jacques

poleca 80% 24 głosów

1759-1794 polityk francuski, przywódca rewolucji francuskiej, adwokat

Danton Georges JacquesPochodził z rodziny drobnomieszczańskiej, po studiach prawniczych uzyskał w 1784 licencjat adwokacki. Od1787 adwokat Rad Królewskich. W 1789 deputowany Stanów Generalnych,członek Zgromadzenia Narodowego 1789–91. Współzałożyciel klubu kordelierów w 1790, aktywny także w klubie jakobinów. Członek Konwentu Narodowego 1792–94. Współorganizator i członek Komuny Paryskiej,jeden z inicjatorów i przywódców zamachu stanu w 1792, który doprowadził do rozwiązania Zgromadzenia Prawodawczego (Legislatywy) i pozbawił władzy króla. Od sierpnia 1792 do kwietnia 1794 jedna z najważniejszych osób w państwie. Sprawował funkcje m.in.: przewodniczącego Tymczasowej Rady Wykonawczej, ministra sprawiedliwości, przewodniczącego Komitetu Ocalenia Publicznego (pełniącego funkcję rządu). Głosował za karą śmierci dla króla Ludwika XVI. W 1793 zainicjował powołanie Trybunału Rewolucyjnego, odpowiedzialny za śmierć przeciwników politycznych i tysięcy ludzi, uznanych za wrogów rewolucji. Sprzeciwił się kolejnej fali terroru rozpoczętej przez M. Robespierre’a <Robespierre Maximilien>, co spowodowało aresztowanie Dantona i jego śmierć na gilotynie. Wybitny mówca, słynna stała się jego mowa obrończa z ostatniego procesu, w którym uczestniczył.

Do zwycięstwa potrzebna jest odwaga, jeszcze raz odwaga, zawsze odwaga.
Georges Danton

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Danton Georges Jacques