profil

Ceausescu Nicolae

poleca 100% 5 głosów

1918-1989 dyktator rumuński, działacz komunistyczny

Ceausescu NicolaeCzłonek Komunistycznej Partii Rumunii od 1936, od 1947 Rumuńskiej Partii Robotniczej, w latach 1954–65 sekretarz, od 1955 członek Biura Politycznego KC, 1965 generalny sekretarz RPK. W roku 1967 został przewodniczącym Rady Państwa, w 1974 prezydentem. Próbował prowadzić niezależną od ZSRR politykę zagraniczną, nie zgodził się na udział armii rumuńskiej w interwencji w Czechosłowacji w 1968. Narzucił społeczeństwu autorytarne i represyjne rządy oraz kult swojej osoby. Nazywany przez oficjalną propagandę „Geniuszem Karpat”. W 1967 stłumił demonstracje, które wybuchły w wyniku kryzysu gospodarczego. Jego rządy spowodowały zapaść gospodarczą Rumunii i zubożenie społeczeństwa. Jednym z filarów jego władzy była niezwykle okrutna policja polityczna – Securitate. Przeciwnik polityki M. Gorbaczowa <Gorbaczow Michaił S.>, zmian w ZSRR i państwach satelickich. W grudniu 1989 zdecydowało brutalnym stłumienie manifestacji w Timisoarze, co wywołało powstanie i wojnę domową. „Zimowa rewolucja” obaliła jego dyktaturę. Wraz z żoną Eleną został schwytany po próbie ucieczki i skazany na śmierć wyrokiem sądu wojskowego. Wyrok wykonano natychmiast po jego ogłoszeniu.

Jestem przekonany, że Ceauşescu wyrządził Rumunii ogromnie wielkie zło, i że bardzo trudno będzie zaleczyć zadane przezeń rany.
Pavel Campeanu

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Ceausescu Nicolae