profil

Woda

drukuj
poleca 72% 53 głosów

Cząsteczka wody jest dipolem. Dzięki takiej budowie cząsteczki H2O mogą przyciągać się nawzajem lub oddziaływać na cząsteczki innych substancji.

Budowa polarna cząsteczki wody powoduje, iż woda:
– stanowi środowisko, w którym zachodzi większość procesów biochemicznych,
– jest dobrym rozpuszczalnikiem, tworzy roztwory właściwe i koloidalne,
– transportuje różne substancje: składniki odżywcze, metabolity, substancje biologicznie czynne,
– warunkuje turgor komórek przez utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego,
– ma wysokie napięcie powierzchniowe oraz dużą kohezję /siły spójności/ między cząsteczkami,
– dzięki dużej pojemności cieplnej pełni funkcję termoregulacyjną.

Woda uczestniczy też w wielu reakcjach chemicznych jako substrat/reakcje hydrolizy, fotosynteza/ lub produkt /proces oddychania wewnątrzkomórkowego, reakcje estryfikacji/.Zawartość wody w organizmach średnio wynosi 65–75% i zależy od intensywności procesów metabolicznych oraz środowiska życia.

Przydatne hasło? Tak Nie