profil

Ze względu na element strukturalny materiału genetycznego (a zatem i zasięg), którego dotyczy mutacja, wyróżnia się

poleca 17% 24 głosów

mutacje genowe – polegają na zmianie, jaka zachodzi w obrębie jednego genu, często są to mutacje punktowe;

mutacje chromosomowe – dotyczą zmiany, jakiej ulega jeden lub większa liczba chromosomów.

Mutacje genowe uwarunkowane są zmianami, jakie dotyczą jednej lub kilku par zasad azotowych (a zatem i nukleotydów) w danym genie.

Substytucje polegają na zastąpieniu pojedynczej zasady azotowej w danym nukleotydzie inną zasadą, przy czym w tranzycji następuje zamiana jednej zasady purynowej na drugą purynową lub pirymidowej na drugą pirymidynową, a w transwersji zasady pirymidynowej na purynową lubodwrotnie.

Zasięg substytucji ogranicza się do miejsca, gdzie nastąpiła zamiana.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta