profil

Do najważniejszych kwasów tłuszczowych należą:

poleca 85% 26 głosów

a) kwasy nasycone:

 • kwas palmitynowy, czyli heksadekanowy Kwas palmitynowy
 • kwas stearynowy, czyli oktadekanowy Kwas stearynowy

b) kwasy nienasycone:

 • kwas oleinowy, czyli oktadec-9-enowy (izomer cis)
  Kwas oleinowy
 • kwas elaidynowy, czyli oktadec-9-enowy (izomer trans)
  Kwas elaidynowy
 • kwas wakcenowy, czyli cis-oktadec-7-enowy
  Kwas wakcenowy
 • kwas linolenowy czyli cis,cis,cis-oktadec-9,12,15-trienowy
  Kwas linolenowy
 • kwas linolowy, czyli cis,cis-oktadec-9,12-dienowy
  Kwas linolowy
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Do najważniejszych kwasów tłuszczowych należą: