profil

Świat

poleca b/d

poleca b/d
poleca 72% 7 głosów
poleca b/d

być odciętym od świata

‘przebywać w odludnym miejscu, być w izolacji’; zwrot; (…) piłkarze są tam zupełnie odcięci od świata – trenują, jedzą, odpoczywają, przed ważnymi meczami nawet śpią. – „Ozon”; Kiedy zimą w czasie śniegowych zamieci dzwoniłem, by się z nią umówić, wyjaśniała, że to niemożliwe, bo jest odcięta od świata. – „Kobieta”.

poleca b/d

coś jest stare jak świat

‘coś jest bardzo stare, pamięta dawne czasy; jest odwieczne’; zwrot; pocałunki stare jak świat i uściski, które znali już/troglodyci i Salome. – W. Słobodnik.

poleca 73% 11 głosów

nie widzieć poza kimś/czymś (bożego) świata

‘kochać kogoś, coś nade wszystko, być zapatrzonym w kogoś, coś, być pochłoniętym przez coś’; zwrot; Kochał ją ponad życie, świata poza nią nie widział. – Internet; Wokalista poznał ją na dyskotece i odtąd świata poza nią nie widzi. – „Fakt”; (…) ksiądz poza Panem Bogiem/nie widział świata – J. Baran; Jan miał pilnować, żeby nikt nie wchodził do pracowni, gdy ona rzeźbi – lecz Jan pewnie siedzi przy komputerze i poza Internetem nie widzi bożego świata. – D. Terakowska.

poleca 70% 23 głosów

nie z tego świata

‘o kimś dziwacznym, nieżyciowym, zwracającym na siebie uwagę, o czymś niezwykłym, zadziwiającym’; wyr. określ., bibl. (J 8, 23: „A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata».”).

poleca 78% 31 głosów

stary jak świat

‘bardzo stary, istniejący od niepamiętnych czasów’; wyr. określ.; Narzekania na obyczaje młodzieży i zepsucie jej języka są stare jak świat. – J. Miodek.

poleca 34% 6 głosów

świat leży u czyichś stóp/świat stoi otworem przed kimś/świat uśmiecha się do kogoś

‘ktoś ma wszelkie możliwości na osiągnięcie, zdobycie czegoś, na zrealizowanie marzeń’; zwrot; (…) już po tygodniu mogłam zwrócić dług oraz odkładać na te sierpniowe wakacje, kiedy to świat będzie leżał u moich stóp. – K. Grochola.

poleca b/d

świat się nie zawali

‘nic się nie stanie, nic się nie zmieni’; zwrot; Przecież świat się nie zawali, jak tego dzisiaj nie zrobię. – Internet.

poleca b/d

świat się zawali

stanie się coś niezwykłego, przeciwnego zwyczajnemu porządkowi’; zwrot; I tym się przejmujesz? Świat się zawali, bo nie będziesz miała piątki? – „Victor G”.

poleca b/d

za nic w świecie/za żadne skarby świata

‘w żadnym wypadku, nigdy, absolutnie nie, na pewno nie’; wyr. określ.; Za nic w świecie przed Kubą nie przyznałaby się, że Patryk niewiele ją obchodził, że chciała, by chłopiec po prostu poczuł się zazdrosny. – „Victor G”.

poleca 75% 96 głosów

zapomnieć o całym/bożym świecie

‘być kimś, czymś tak pochłoniętym, zafascynowanym, że zapomnieć o wszystkim; koncentrować się tylko na kimś, na czymś’; zwrot; Tak byłyśmy pochłonięte rozmową, że zapomniałyśmy o całym świecie.

poleca 78% 9 głosów

zawojować świat

‘zdobyć, opanować świat’; zwrot; W 2000 r. razem z kolegami z podwórka postanowił zawojować świat.

poleca 100% 4 głosy

zbawiać świat

‘chronić, ratować, ocalać ludzkość’; zwrot, relig.; Tak, oczywiście – powiedziałam usprawiedliwiona, bo kiedy trzeba zbawiać świat, to bardzo proszę (…). – K. Grochola.

Podoba się? Tak Nie