profil

Mąż

poleca b/d

poleca 46% 96 głosów

jak jeden mąż

‘wspólnie, zgodnie, jednomyślnie’; wyr. określ.; Tęsknią także goście „Tele-echa” jak jeden mąż potwierdzający narzucony schemat (…). – „Ozon”.

poleca 75% 20 głosów

mąż stanu

‘wybitny polityk, dyplomata’; wyr. rzecz.; kalka z franc.; Myślę, że Polacy spodziewali się, iż będziemy mieli osoby, które będą mężami stanu. – TV Puls.

poleca b/d

mąż zaufania

‘człowiek obdarzony zaufaniem jakiejś grupy ludzi, któremu powierzono odpowiedzialność za coś’; wyr. rzecz.; Ten dżentelmen, będący mężem zaufania policyjnych służb specjalnych ZSRR, stał na czele państwowej akcji „aryzacji” wojska (…). – W. Łysiak.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta