profil

Kozioł

poleca 34% 3 głosy

poleca 54% 39 głosów

być/stać się/zostać kozłem ofiarnym

‘być obarczonym odpowiedzialnością za coś złego, czego się nie zrobiło, odpowiadać za cudze grzechy, przewinienia’; zwrot, bibl. (Kpł 16, 7-10. W związku z obrzędami Dnia Przebłagania losowano dwa kozły: jeden był składany w ofierze Bogu, drugi złemu duchowi Azazelowi; pierwszy był zabijany za grzechy ludu, drugi, na którego kapłan składał wszystkie przewinienia, wypędzany na pustynię; ten był nazywany kozłem ofiarnym.); Pracownicy banku życzą takiego przeżycia, pewnie dostaną podwyżkę, bo...

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta