profil

Prawo

poleca b/d

poleca 40% 15 głosów
poleca 34% 3 głosy
poleca 67% 3 głosy
poleca 75% 4 głosy
poleca 46% 11 głosów
poleca b/d

na prawo i lewo

‘wszędzie, wszystkim, bez umiaru’; wyr. określ.; Jedna po drugiej zrywały kontrakty, a ich przedstawiciele tłumaczyli na prawo i lewo, że firmy nie chcą być kojarzone z narkotykami. – „Nowy Dzień”.

poleca 67% 92 głosów

prawo pięści

‘prawo silniejszego fizycznie, prawo przemocy’; wyr. rzecz.

poleca 55% 24 głosów

przestrzegać/trzymać się litery prawa

‘wyrokować, działać zgodnie z dosłownym brzmieniem, stroną formalną tekstu prawa’; zwrot, bibl. (por. duch i litera prawa ); Składa się ona z kilku zarozumialców, mających za nic przestrzeganie litery prawa . – „Angora”.

poleca b/d

złamać/łamać prawo

‘nie przestrzegać obowiązujących norm, naruszyć prawo,łamać obowiązujące zasady’; zwrot, prawn.; Czy można łamać prawo i boskie przykazania? – „Angora”; Urzędnicy uważają, że Dorn złamał prawo, bo w przepisach nie ma mowy o wstrzymaniu wydawania mianowań.

Podoba się? Tak Nie