profil

pod gołym/otwartym niebem

poleca 50% 10 głosów

‘bez dachu nad głową, na powietrzu; na wolnej, nieosłoniętej przestrzeni’; wyr. określ.; Dom – to tam, gdzie choćby pod gołym niebem/ludzie są razem.; (…) N. Milstein, grał przy udziale równie głośnego pianisty, W. Horowitza, koncert pod gołym niebem w Jekaterynosławiu (…).– W. Łysiak

Podoba się? Tak Nie