profil

pranie mózgu

poleca 67% 12 głosów

‘opaczne kształtowanie czyichś poglądów, czyjegoś systemu wartości za pomocą silnej presji psychicznej, indoktrynacji; dezorientowanie kogoś,manipulowanie kimś’; wyr. rzecz., polit. Nazwa techniki indoktrynacji stosowanej w maoistowskich Chinach; Reklama, reklama, pranie mózgu od rana (…). – K.A.S.A; Prowadzą nieustanne pranie mózgu niewybrednym odbiorcom (…). – „Angora”.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta