profil

Annasz

poleca 40% 5 głosów

poleca 70% 285 głosów

od Annasza do Kajfasza

‘od jednego do drugiego, od jednej instytucji do drugiej, bezskutecznie, nic nie załatwiając’, wyr. określ. (zwykle w połączeniu z czas. chodzić), bibl. (Annasz – arcykapłan żydowski; teść Kajfasza – także arcykapłana żydowskiego, przewodniczącego Wysokiej Rady w czasie procesu Jezusa; J 18,24: „Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcybiskupa Kajfasza.”); W naszej rzeczywistości trzeba się nachodzić od Annasza do Kajfasza, żeby cokolwiek załatwić. – Internet.

poleca 54% 67 głosów

odsyłać kogoś od Annasza do Kajfasza

‘odsyłać kogoś od urzędnika do urzędnika, od urzędu do urzędu, nie chcąc zająć się jego sprawą, zbywać go’; zwrot, bibl. (por. od Annasza do Kajfasza); Jak można tak traktować człowieka, odsyłać go od Annasza do Kajfasza. – Internet.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta