profil

Reprywatyzacja

poleca b/d

rzecz. ż, br. lm

ponowne przywrócenie upaństwowionego mienia prywatnym właścicielom, przywrócenie własności prywatnej (zob. uwaga semantyczna).

 

Marzena przeczytała w obszerny artykuł na temat reprywatyzacji (D. lp, ident.w C. i Ms. lp). Nie wszystkie sprawy były dla niej zrozumiałe, więc poprosiła o pomoc tatę, który jest ekonomistą i sporo wie o procesie reprywatyzacyjnym.

Obecna postać

W ścisłym znaczeniu reprywatyzacja powinna być określeniem odwrotnym do nacjonalizacji, czyli powinna polegać na zwrocie zabranych wcześniej dóbr (zakładów, nieruchomości itp.) prywatnym właścicielom. We współczesnej polszczyźnie znaczenie tego słowa zostało nieco rozszerzone i chodzi tu często o zmianę właściciela, którym przestaje być państwo. W tym sensie mienie, które było państwowe w PRL, po zmianie systemu ekonomicznego zostaje wykupione przez prywatnych inwestorów.

Źródło Reprywatyzacja to jedno z wielu słów z przedrostkiem re-, oznaczającym powtórzenie, wykonanie czegoś raz jeszcze, znowu, np.: reedycja – powtórna edycja, czyli ponowne opracowanie i wydanie książki, reedukacja – powtórna edukacja; przedrostek re- może oznaczać także działanie przeciwstawne, np.reakcja – działanie odwrotne do akcji.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Reprywatyzacja