profil

Prześladowanie

poleca 58% 7 głosów

rzecz. m

długotrwałe nękanie kogoś, szykanowanie.

 

Porucznik służb specjalnych PRL, który prześladował działaczy opozycji, prześladowanie (M. lp, ident. w B. lp) uznał za zwykły, codzienny element pracy operacyjnej. Uważał, że prześladowania (M. lm, ident. w B. lp) służyły umocnieniu ojczyzny, w jaką wtedy wierzył.

Pochodzenie:

prześladować – nękać, szykanować,
prześladowany – poddany prześladowaniu, nękany, szykanowany, śledzony,używany też w zn. rzeczownikowym, np. Lista prześladowanych przez reżim jest długa.

Obecna postać

Związek frazeologiczny prześladował go pech oznacza osobę, którą spotykają liczne, powtarzające się niepowodzenia życiowe, wypadki, nieprzyjemne zdarzenia itp. Rodzajem prześladowania w miejscu pracy jest tzw. mobbing.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Prześladowanie