profil

Małoletni

poleca b/d

przym.

niepełnoletni, nie będący w odpowiednim wieku.

 

Władze miasta postanowiły wdrożyć program prewencyjny, mający zabronić przebywania po godzinie 22 małoletnim (C. lm) mieszkańcom bez opieki dorosłych. Mimo że program spotkał się ze sprzeciwem części mieszkańców, wielu z nich poparło projekt, uważając, że słusznie przyczyni się do ograniczenia patologii społecznej.

 

KOMENTARZ
Podstawowy próg dojrzałości jest różny w różnych krajach, w Polsce wynosi 18 lat, ale np. w USA – 21. Ustalenie progu, gdzie kończy się małoletniość, a zaczyna pełnoletność (uwaga! nie pełnoletniość), jest także zależne od dziedziny życia społecznego – inny jest próg dojrzałości, jeżeli chodzi o odpowiedzialność sądową, a inny np. w kwestii głosowania czy wchodzenia w związek małżeński. Tu także istnieją rozbieżności w prawodawstwie różnych krajów.

Obecna postać

Od słowa małoletni utworzono potoczne, nieco lekceważące określenie małolat, oznaczające zazwyczaj nastolatka i będące odpowiednikiem takich słów, jak np. wyrostek, młokos.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Małoletni