profil

Prognoza

poleca b/d

rzecz. ż

przewidywanie czegoś na podstawie dostarczonych danych, sporządzanych przez specjalistów z danej dziedziny.

 

Profesor Eugeniusz Kowalski jest specjalistą w zakresie prognoz (D. lm) gospodarczych. Wykłada na uniwersytecie i uczy studentów prognozowania. 10 lat temu profesorowi udało się opracować trafną prognozę (B. lp) rozwoju gospodarki, która potwierdziła się w minionej dekadzie.
Dla firm bardzo ważne są krótkoterminowe prognozy (M. lm, ident. w B. lm) ekonomiczne, umożliwiające ich szefom podejmowanie właściwych decyzji.

 

KOMENTARZ
Na co dzień zazwyczaj stykamy się z najpopularniejszą wśród prognoz, mianowicie z prognozą pogody. Przyjęło się, że w każdym wydaniu wiadomości radiowych czy telewizyjnych podaje się prognozy pogody, których przygotowaniem zajmują się meteorolodzy. To, co dla przeciętnego człowieka jest tylko ciekawostką ma duże znaczenie w nawigacji morskiej i lotniczej. Tu, dla bezpieczeństwa bardzo istotne jest, aby prognozy się sprawdzały.

Pochodzenie:

prognostyk – przesłanka, zapowiedź, z której możemy wyczytać jakieś informacje,
prognozować – opracowywać prognozę, przewidywać.

Obecna postać

Prognoza tym się różni od przepowiedni, że jest oparta na naukowych podstawach i doświadczeniu osoby ją opracowującej. Aby podać trafną prognozę, trzeba bardzo dokładnie przeanalizować dostępne dane i mieć rozległą wiedzę. Futurologia z kolei to nauka zajmująca się prognozowaniem przyszłości społeczeństw i całej planety, np. w dziedzinie techniki, gospodarki, kultury, aby świadomie móc przygotować się na nadchodzące wydarzenia i przewidzieć trudności, kataklizmy itp.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Prognoza