profil

Prawnik

poleca b/d

rzecz. m

osoba posiadająca wiedzę prawniczą i zawodowo zajmująca się prawem.

 

Mecenas Kowalski jest znanym prawnikiem (N. lp), który jako obrońca często bierze udział w skomplikowanych procesach karnych. Dzisiaj w sali sądowej spotka się ze swoim kolegą ze studiów Mateuszem Nowakiem, który jest prokuratorem i oskarża klienta mecenasa Kowalskiego. Przyłapany na gorącym uczynku włamywacz recydywista nie może liczyć na wyrozumiałość sędziego. Wszyscy prawnicy (M. lm),biorący udział w procesie zapoznali się dokładnie z aktami sprawy.
Marta pracuje w biurze nieruchomości. Razem ze swoim klientem zawsze udaje się do prawnika (D. lp, ident. w B. lp), aby przygotował i zatwierdził umowę kupna-sprzedaży domu.
Dyrektor polecił kierownikowi działu sprzedaży, aby w sprawie kontraktu zasięgnął opinii prawnika (D. lp, ident. w B. lp), którego zatrudnia firma. Po sprawdzeniu kontraktu przez radcę prawnego będzie można wprowadzić zasugerowane przez niego zmiany.

 

KOMENTARZ
Zakres specjalności prawniczych jest bardzo szeroki, tak jak istnieje wiele gałęzi prawa. Prawo karne, zajmuje się sprawami mającymi swój finał w sądzie. Tu spotykamy się z: sędzią – osobą orzekającą w procesach karnych, czyli wymierzającą sprawiedliwość w procesie karnym; prokuratorem – przedstawicielem prokuratury, czyli instytucji państwa strzegącej praworządności i oskarżającej przestępców przed sądem; adwokatem (reprezentującym kogoś w sądzie), w sprawach karnych pełniącym funkcję obrońcy. Czym innym jest prawo administracyjne, w którym specjalizują się prawnicy zwani radcami prawnymi. Do notariusza udajemy się, kiedy potrzebne jest sporządzenie lub/i potwierdzenie autentyczności jakiegoś dokumentu (np. umowy, testamentu).

Obecna postać

Mówiąc o zawodach prawniczych, mamy na uwadze prawo jako zbiór norm i przepisów charakterystycznych dla danego społeczeństwa, które powinny być przestrzegane. Prawo można też rozumieć jako zbiór uprawnień przysługujących obywatelowi albo instytucji, np. prawa człowieka, prawa rodzicielskie, prawa publiczne itp.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Prawnik