profil

Prawica

poleca b/d

rzecz. ż

  1. (polit.) część sceny politycznej, nastawionej konserwatywnie, opowiadającej się (w przeciwieństwie do podstawowych założeń lewicy) za wolnym rynkiem, liberalizmem gospodarczym i ograniczeniem roli państwa w ingerowaniu w życie obywateli; wśród prawicowych ideologii sceny politycznej istnieje spora indywidualna rozbieżność programowa.
  2. (przestarz., lit.) prawa strona, prawa ręka.

 

(w zn. 1.) Jak donosi prasa, posłowie prawicy (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) jednoczą siły w celu przegłosowania nowej ustawy, która nie jest popierana przez lewicę. Wczoraj doszło do spotkania trzech wiodących partii prawicowych, które uzgadniały wspólne stanowisko w tej sprawie.

(w zn. 2.) Hrabia wspominał czasy, kiedy podczas polowania został przedstawiony znanemu arystokracie przybyłemu na łowy z Francji. – Możecie wierzyć lub nie, moi panowie – powiedział hrabia. – Ale podszedł do mnie, serdecznie uściskał moją prawicę (B. lp) i powiedział, że doskonale pamięta mojego ojca, z którym polował 30 lat temu.

 

KOMENTARZ
Istnieje wiele różnych koncepcji prawicowych, określających szczegóły prawicowych poglądów. Dla rozróżnienia tych najważniejszych wprowadzono odpowiednie nazwy, np. centroprawica.

Pochodzenie:

prawicowy – związany z prawicą,
prawicowość – wyznawanie prawicowych poglądów,
prawicowiec – człowiek o prawicowych poglądach.

Obecna postać

W potocznym rozumieniu słowo prawica łączy się często (lub bywa używane wymiennie) z terminami: konserwatyzm, liberalizm czy chadecja (chrześcijańska demokracja). Zawężanie znaczenia słowa prawica do jednej z tych nazw jest dużym uproszczeniem. Z uwagi na bogactwo sceny politycznej powinno się przy omawianiu jakiejś prawicowej ideologii podać szczegółowe informacje na temat jej stosunku do gospodarki, społeczeństwa, spraw ekonomicznych itd.

Źródło Określenie prawica jako termin polityczny powstało we Francji w XVIII w., kiedy przedstawiciele tzw. stanu trzeciego – zwolennicy reform zasiadali po lewej stronie króla, a po prawej reprezentanci konserwatywnych stanów wyższych – arystokracji, duchowieństwa.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Prawica