profil

PGR

drukuj
poleca 50% 8 głosów

rzecz. m

skrótowiec (akronim – SPJ) pełnej nazwy Państwowe Gospodarstwo Rolne; nazwa dużych zakładów rolniczych, zajmujących się uprawą roli i hodowlą zwierząt.

 

W telewizji nadano reportaż na temat PGR-u (D. lp) w Małej Jabłonnej i życia ludzi, którzy dawniej zatrudniani przez PGR (B. lp) nie mogą znaleźć pracy na wsi, a do najbliższego miasta muszą dojeżdżać około 50 kilometrów.
Od czasu, kiedy zamknięto wszystkie PGR-y (B. lm, ident. w M. lm) telewizja często nadaje reportaże, pokazując biedę i zacofanie wsi, które nie mogą się odnaleźć w postpegeerowskiej rzeczywistości.

 

KOMENTARZ
PGR jako nazwa nieistniejącego już przedsiębiorstwa, działającego za pomocą licznych placówek na wsi funkcjonuje nie tylko jako nazwa własna, ale również pospolita – pegeer, zwłaszcza gdy mówi się o konkretnym oddziale PGR, budynku itp.Istnieją też formy pokrewne, np. przym. pegeerowski – związany z PGR, postpegeerowski– pozostały po nieistniejących PGR-ach, np. wieś postpegeerowska.

Pierwotna postać

(...) Hanna Palska, socjolog, bierność byłych pracowników PGR wiąże z „mentalnością folwarczną” – chytro-poddańczą. Ludzie ci oczekują opieki dworu (PGR), stałych zarobków, podarków, deputatów, mieszkania, a jednocześnie to, co należy do dworu (PGR), traktują jako dobro wspólne (niczyje). PGR-y tworzono z pobudek ideologicznych, by na wsi pojawili się robotnicy rolni – przeciwwaga dla chłopów.
(...) Po upadku peerelowskich fabryk i PGR-ów te osiedla zamieniły się w slumsy, enklawy nędzy, agresji i beznadziei. Gdy PRL upadła, ludzie – przez lata nauczeni bierności – pozostali bezradni. (...)


(„Wprost”, 08.04.2001)

Ciekawostki

Post- to człon wyrazów złożonych, oznaczający, że coś pojawiło się później, w innym czasie niż rzecz określona w drugim członie złożenia, np. postimpresjonizm – późniejsze nawiązanie do impresjonizmu, postromantyzm – późniejsze nawiązanie do romantyzmu itp.

Przydatne hasło? Tak Nie