profil

Paradoks

poleca 45% 27 głosów

rzecz. m

rzecz wewnętrznie sprzeczna, nielogiczna.

 

Dyrektor wezwał pana Jana, aby porozmawiać o paradoksie (Ms. lp) jego sytuacji zawodowej. Paradoks (M. lp, ident. w B. lp) polegał na tym, że pan Jan jednocześnie był chwalony za zyski, jakie przynosił dla firmy, i ganiony za notoryczne spóźnienia.

Pochodzenie:

paradoksalny – odnoszący się do paradoksu, sprzeczny, niespójny,
paradoksalność – sprzeczność, np. paradoksalność sytuacji, paradoksalność wypowiedzi.

Obecna postać

W rozważaniach futurologicznych, dotyczących natury czasu i możliwości skonstruowania tzw. wehikułu czasu pojawia się określenie paradoksu czasu, które mówi, że podróże w czasie są niemożliwe, a w każdym razie trudno wyobrażalne. Jednym z dowodów na istnienie tego paradoksu jest przykład,w którym podróżnik w czasie przenosi się do przeszłości i zabija swojego dziadka, wtedy nie rodzi się jego ojciec i równocześnie istnienie samego podróżnika staje się niemożliwe. To tzw. paradoks dziadka.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Paradoks