profil

Kontestacja

poleca 85% 26 głosów

rzecz. ż, br. lm

sprzeciw osoby albo grupy ludzi przeciwko funkcjonującym w społeczeństwie normom i zasadom (także w polityce, religii czy sztuce).

 

Znany przypadek kontestacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) społecznej w XX w. to np. ruch hippisowski. Hippisi sprzeciwiali się społeczeństwu konsumpcyjnemu, a swoją odrębność manifestowali m.in. przez kolorowe stroje, długie włosy i swobodę obyczajową

 

KOMENTARZ
Istotą kontestacji jest bunt, wiara w potrzebę wyłamania się z obowiązujących schematów i chęć zmiany. Duże znaczenie miała kontestacja w sztuce, kiedy kontestatorzy zaprzeczając starym schematom, w jakich tkwiła muzyka, sztuki plastyczne, teatr itd. prowokowali zmiany, które korzystnie wpływały na rozwój tych dziedzin.

Pochodzenie:

kontestatorkontestatorka) – zwolennik kontestacji, człowiek zbuntowany, protestujący przeciw otaczającej go rzeczywistości,
kontestacyjny – związany z kontestacją,
kontestować – protestować przeciwko zastanym normom i regułom w życiu społecznym, a także w religii lub sztuce.
kontestujący – protestujący, np. Nowa wystawa kontestującego artysty poruszyła oglądających.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Kontestacja