profil

Czasopismo

poleca 100% 4 głosy

rzecz. n

wydawnictwo ukazujące się w pewnych odstępach czasu, służące przekazywaniu informacji w różnej formie dziennikarskiej i graficznej na tematy zarówno bieżące, jak i specjalistyczne; czasopismami są również dzienniki, choć w stosunku do nich przyjęła się raczej nazwa gazeta.

 

Właśnie ukazał się kolejny numer poczytnego czasopisma „Życie bieżące” (D. lp).O tym czasopiśmie (Ms lp) często mówi się, że jest plotkarskie, jednak ciocia Krystyna bardzo je lubi i ubolewa, że nikt z domowników nie lubi tego typu czasopism (D. lm).

 

KOMENTARZ
Na rynku prasowym ukazuje się wiele czasopism, można dokonać ich podziału na podstawie kilku charakterystycznych cech: – częstotliwości ukazywania się, np. tygodniki, miesięczniki, kwartalniki itd.;– tematyki, np. czasopisma ogólnotematyczne, rozrywkowe i specjalistyczne (związane z jedną branżą – techniką, podróżami, muzyką); – wieku odbiorcy, np. czasopisma zwrócone wyłącznie do dzieci lub młodzieży; – strony edytorsko-technicznej (format, objętość, szata graficzna). W latach 90. pojawiła się w Polsce cała grupa nie znanych wcześniej u nas czasopism, określanych potocznie jako czasopisma kolorowe (nazwa wzięła się od dużej ilości zdjęć i jaskrawej grafiki, którą przyciągają czytelników). Zawierają one głównie plotkarskie artykuły o znanych ludziach, szczególnie aktorach, politykach,piosenkarzach itp., zdjęcia – często wykonane z ukrycia przez tzw. paparazzi oraz porady na rozmaite tematy. Ich zadaniem jest dostarczenie czytelnikowi niewyszukanej rozrywki i sensacji.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Czasopismo