profil

Cezura

poleca 65% 14 głosów

rzecz. ż

  1. granica pomiędzy jakimiś wydarzeniami, moment przełomowy.
  2. punkt podziału rozbijający wiersz na dwie części, średniówka; występuje w wierszach dłuższych niż ośmiosylabowe.

 

(w zn. 1.) Cezurą (N. lp) dla powojennej historii Polski był rok 1989, kiedy po ustaleniach Okrągłego Stołu i wyborach dopuszczono dotychczasowe siły opozycyjne do rządzenia krajem.

(w zn. 2.) zob. cytat.

Pierwotna postać

Pan Wojski poznał z dala, | ręce rozkrzyżował
I z krzykiem podróżnego | ściskał i całował;
Zaczęła się ta prędka, | zmieszana rozmowa,
W której lat kilku dzieje | chciano zamknąć w słowa

Cezura (średniówka) występuje po 7. sylabie.

(Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Cezura