profil

Identyfikacja

drukuj
poleca b/d

rzecz. ż

  1. utożsamienie się z czymś (np. z jakąś ideą, wzorcem, sposobem postępowania).
  2. rozpoznanie kogoś lub czegoś na podstawie dostępnych informacji

 

(w zn.1.) W firmie, w której pracuje pan Nowak, odbyło się szkolenie uświadamiające, jak ważna jest identyfikacja (M. lp) pracownika z firmą.

(w zn. 2.) Z udziałem poszkodowanego przeprowadzono identyfikację (B. lp) złodzieja. Podczas identyfikacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) wszyscy podejrzani okazali się podobni do siebie i nie udało się zidentyfikować sprawcy.

Pochodzenie:

identyfikator – plakietka z imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, czasem też zdjęciem i nazwą funkcji, noszona przez pracowników albo gości danej instytucji w celu łatwego rozpoznania,
identyfikować się – utożsamiać się z jakąś ideą, miejscem itp.

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: