profil

Burmistrz

poleca b/d

rzecz. m

najwyższy urzędnik w urzędzie miasta, zarządzający miastem i będący reprezentantem miasta na zewnątrz.

 

W Żółtobrzegach wszyscy bardzo szanują swojego burmistrza (D. lp, ident.w B. lp) i doceniają jego wkład w rozwój miasta, dlatego pan Wolski został burmistrzem (N. lp) na kolejną kadencję. W ubiegłym roku, w Żółtobrzegach spotkali się burmistrzowie (a. burmistrze) (M. lm) kilkunastu polskich miast. Pan Wolski przekonywał burmistrzów (D. lm,ident. w B. lm), że warto ułatwiać mieszkańcom pobieranie kredytów na rozwój firm zajmujących się turystyką, ponieważ one przyczyniają się do ożywienia regionu.

 

KOMENTARZ
W Polsce funkcja bumistrza została zniesiona w miastach w 1950 r. i przywrócona w roku 1990. Miastami powyżej 100 000 mieszkańców lub posiadającymi tzw. historycznie przyjęte nazewnictwo, zarządza prezydent miasta.

Pochodzenie:

burmistrzostwo – funkcja sprawowana przez burmistrza (np.: Mama opowiadała, że dziadek Radka, Mikoła, w 1936 r. objął burmistrzostwo w przygranicznym mieście).
burmistrzowa – żona burmistrza,
burmistrzanka – córka burmistrza.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Burmistrz