profil

Broker

poleca b/d

rzecz. m

(finans., ekon.) osoba fizyczna lub instytucja będąca pośrednikiem między właścicielem produktu, usługi a klientem. W Polsce nazwa ta przyjęła się głównie w stosunku do brokerów sprzedających polisy różnych towarzystw ubezpieczeniowych, choć w szerszym znaczeniu może to również być osoba zajmująca się pośrednictwem w rozmaitych transakcjach (np. handlowych).

 

Muzeum Sztuki Dzisiejszej od lat korzysta z usług tego samego brokera (D. lp, ident.w B. lp). Co roku przyjeżdża tu pan Mieszko Kwalski z domu brokerskiego Kwalski & Spalski i proponuje korzystne formy ubezpieczenia. Dyrektor muzeum dobrze się wypowiada o swoim brokerze (Ms. lp). Dyrektor wie – kierując muzeum od dziesięciu lat – że dobrzy brokerzy (M. lm) wskazują właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe i korzystną polisę w celu zabezpieczenia interesów swojego klienta.

Pochodzenie:

Zwróć uwagę na czasownik brokerski występujący najczęściej w połączeniu dom brokerski, oznaczającym nazwę firmy oferującej (najczęściej) różne rodzaje ubezpieczeń.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Broker