profil

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Teorie kwasów i zasad

poleca 100% 3 głosy

poleca 27% 53 głosów

Tlenki

Tlenki to związki metali lub niemetali z tlenem. W związkach tych tlen występuje na –II stopniu utlenienia.

poleca 55% 33 głosów

Wodorki

Wodorki to związki wodoru z innymi pierwiastkami. Ze względu na skład wyróżniamy: Wodorki metali – związki, w których wodór występuje na –I stopniu utlenienia. Wodorki niemetali – związki, w których wodór występuje na I stopniu utlenienia.

poleca 44% 37 głosów

Kwasy

Kwasy to związki, które – zgodnie z teorią Arrheniusa – w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.

poleca 31% 53 głosów

Wodorotlenki

Wodorotlenki to związki chemiczne, w skład których wchodzi grupa wodorotlenowa –OH lub jon wodorotlenkowy OH–. Nie należy utożsamiać pojęć wodorotlenek i zasada. Pamiętając o powyższej definicji oraz o tym, że zasady to związki, które w reakcji z wodą tworzą jony OH–, stwierdza się, że np. zasadą nie jest prawie nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek berylu. KOH jest natomiast zasadą i wodorotlenkiem. Praktycznie każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek może...

poleca 52% 136 głosów

Sole

Sole to związki, które w stanie stałym zbudowane są z kationów metali (wyjątek– jon NH 4 + ) i anionów reszt kwasowych.

poleca 73% 65 głosów

Związki koordynacyjne

W skład związków koordynacyjnych wchodzą: - jon/atom centralny , np.: - ligandy, którymi mogą być obojętne cząsteczki, np. H 2 O (akwa), NH 3 (amina), CO(karbonyl), NO (nitrozyl) lub jony, np. OH– (hydrokso), Cl– (chloro), F– (fluoro),SCN– (tiocyjaniano), CN– (cyjano) Ligandy (donory pary elektronowej) łączą się z jonem centralnym (akceptor pary elektronowej) za pomocą wiązań koordynacyjnych. Liczba ligandów bezpośrednio połączonych z atomem centralnym to liczba...

poleca 24% 17 głosów
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści