profil

Anarchia

poleca 45% 9 głosów

rzecz. ż, br. lm

  1. (polit.) stan chaosu i dezorganizacji, sytuacja, w której państwo nie może być dobrze zarządzane; powstaje zazwyczaj na skutek nieudolnych rządów.
  2. (pot.) stan nieporządku; destrukcji, rozprzężenie ustalonego porządku.

 

(w zn. 1.) Na lekcji historii nauczyciel mówił dużo o historycznych przypadkach anarchii (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) w różnych państwach na przestrzeni dziejów, wspomniał również o różnych czynnikach społecznych i politycznych, które mogły wywołać anarchię (B. lp).

(w zn. 2.) Zaraz po wycieczce dyrektor odwiedził klasę III a i gniewnie powiedział: – Doszły mnie słuchy, że kiedy wasza wychowawczyni zachorowała na wycieczce,zapanowała tam całkowita anarchia (M. lp)! Chłopcy urządzali sobie wycieczki po okolicy o godzinie drugiej w nocy, a dziewczęta rzucały pomidorami przez okno, chcąc trafić do kosza przeznaczonego do gry w koszykówkę!

Pochodzenie:

anarchizm – ideologia zakładająca zlikwidowanie państw i całkowitą wolność jednostki;
anarchista – wyznawca anarchizmu, także człowiek, który nie podporządkowuje się ustalonym normom;
anarchistyczny – zgodny z zasadami anarchizmu;
anarchiczny – niepokorny, samowolny.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Anarchia