profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
740
rozwiązanych / najlepszych
1 / 0
prac i notatek
0
loka8811 rozwiązane zadanie
Przyroda 10 pkt 26.11.2017 (20:11)

Co to widnokrąg? Plis pomóżcie

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj