profil

Język polski

(8)
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca84%

Jak pisać podanie

Podanie to dokument, który piszemy zawsze wtedy, gdy chcemy coś otrzymać w szkole lub w jakimś urzędzie. Podanie piszemy na dużej kartce papieru podaniowego A4. Jak pisać podanie? 1. W lewym górnym rogu wpisujemy imię i nazwisko, adres i...

poleca82%

Jak napisać podanie

Podanie to pismo urzędowe, a więc trzeba w nim zachować określony układ i porządek treści. Podanie - treść (prośba z uzasadnieniem); pismo urzędowe o charakterze prośby, np o: - dofinansowanie nauki - przyjęcie do szkoły - wydanie karty...

poleca81%

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

(miejscowość i dzień wysłania podania) (Swoje imię i nazwisko) (ul.nr domu) (kod pocztowy, miejscowość, w której mieszkasz)...

poleca84%

Podanie o przyjęcie do szkoły średniej (liceum)

Kraków, 16.04.2019 rok (po prawej) Aneta Nowak Ul. Kwiatowa 55 45-673 Kraków tel. (033) xxx-xx-xx e-mail: [email protected]

poleca83%

Jak napisać podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Miejscowość, data: (po prawej) Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Telefon kontaktowy: Pełna nazwa szkoły Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do (nazwa szkoły, do której piszemy podanie). Prośbę swą motywuję tym,...

poleca75%

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład

Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w...

poleca77%

Podanie o przyjęcie do szkoły średniej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Łodzi, do klasy o profilu humanistycznym (sportowym, biologicznym, wojskowym, ogólnym z rozszerzonym programem...

poleca85%

Jak napisać dobre podanie?

Podanie na kartce w kratkę różni się nieznacznie od drukowanego - trzeba zachować odpowiednie proporcje i estetykę pracy. Przede wszystkim od brzegów i góry kartki trzeba odliczyć 2 kratki. Nie wolno nam po nich pisać - są dla nas nietykalne. W...