profil

Pan Tadeusz - Bohaterowie

poleca 96% 989 głosów

Bohaterowie lektury Adama Mickiewicza - Pan Tadeusz

poleca 96% 989 głosów

Gerwazy - charakterystyka

Gerwazy Rębajło to postać epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Szlachcic jest wiernym sługą Horeszki. Na dworze swego pana pełnił funkcję klucznika. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, nawet po śmierci Stolnika, bohater nazywa siebie Klucznikiem.

poleca 96% 989 głosów

Jacek Soplica - Ks. Robak - charakterystyka

Bohatera Pana Tadeusza poznajemy jako księdza Robaka. Na podstawie opowiadań innych postaci oraz wyznań samego mnicha, dowiadujemy się o jego przeszłości. Nazywa się Jacek Soplica. Jest starszym bratem Sędziego i ojcem Tadeusza. Pochodzi ze średniej szlachty.

poleca 96% 989 głosów

Telimena - charakterystyka

Telimena – bohaterka Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – jest opiekunką Zosi. Na podstawie jej wypowiedzi, można wysnuć wniosek, że jest krewną swej podopiecznej.

poleca 96% 989 głosów

Pan Tadeusz - charakterystyka

Tytułowy bohater epopei Adama Mickiewicza jest synem Jacka Soplicy. Matka Tadeusza zmarła, gdy był jeszcze małym dzieckiem. Mężczyzna, na polecenie ojca, od najmłodszych lat pobierał nauki w Wilnie.

poleca 96% 989 głosów

Zosia - charakterystyka

Dziadkiem Zosi – bohaterki Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – był Stolnik Horeszko, który został zastrzelony przez Jacka Soplicę. Matką – Ewa z domu Horeszko, która, wraz ze swoim mężem Wojewodą, została zesłana na Sybir, gdzie młodo zmarła.

poleca 96% 989 głosów

Sędzia - charakterystyka

Sędzia – bohater Pana Tadeusza Adama Mickiewicza – jest starym kawalerem. Na podstawie jego wypowiedzi, wiemy, że kształcił się w jezuickiej szkole. Bohater wspomina również swoją służbę na dworze Wojewody.