profil

Język angielski

(4216)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
satysfakcja85%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo(często) a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie(które warto zapamiętać): always-zawsze often-często usually-zwykle sometimes-czasami...

satysfakcja80%

Angielskie miesiące, dni tygodnia i alfabet

Alfabet A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi] B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju] C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks] D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj] E [i] L [el] S...

satysfakcja95%

Słówka - Matematyka (Maths vocabulary)

MATHEMATICS BASIC WORDS algebra - algebra arytmetyka - arithmetic geometria - geometry trygonometria - trygonometry linia - line linia prosta - straight line linia prostopadła - perpendicular line linie równoległe - parallel...

satysfakcja85%

Advantages and disadvantages of being famous

It is widely believed that famous people have a wonderful life with no worries or problems. But is being famous so easy? The greatest advantage of being famous is that celebrities are usually very rich so they have easier life than other...

satysfakcja100%

About "Club", Debating Society, Conversation

About our club The Club that's called "European Debating Society" was created by me and my friends from different european countries. Important info about our club: Our club is called " European Debating Society" and deals with educational...

satysfakcja78%

czasowniki nieregularne j. angielski (mini wersja)

w załączniku jest tabeleczka, dostępne są właściwie 2 : mała i duża :) mam nadzieje ze jest ok i ze sie przyda :)

satysfakcja86%

Szybka powtórka - czasy

The Present Simple: I drink milk. She drinks milk. They drink milk. Czynnosci zwyczajowe, powtarzające się (always, often, usually, sometimes, occasionalyy, rarely, never, ever, nowadays, once, every day). Harmonogram, program, plan,...

satysfakcja93%

Ściąga na maturę: angielski podstawowy

Ogłoszenie Found!!!! Yesterday in the evening I found a dog in the park nearby the old church. It is a black, small dog with brown spots. If this is your dog, please contact me on 334 223 111 after 5 pm XYZ Przydatne wzory:...

satysfakcja64%

Travel & Tourism - speech

Today everybody likes going abroad. We can choose travel or tourism. Travel is a good way of learning about the world, it teaches us many interesting things about cultures of different nationalities. We also travel to find a well-paid job or meet...

satysfakcja63%

How to write a about myself. An example.

Hi! My name is Tom. I’m 16 and I live in Warsaw which is the capital of Poland. Actually I come from another city - Wroclaw, where I lived for eleven years, but five years ago, my dad decided to change his job, and we all moved to Warsaw. I have a...