profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

22 online
satysfakcja77%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

satysfakcja90%

Cechy dobrej asystentki lub sekretarki

Czym powinna odznaczać się dobra asystentka lub sekretarka? Stereotyp sekretarki ukazuje nam ją najczęściej jako niezbyt inteligentną, ale urodziwą blondynkę, której obowiązkiem jest parzenie kawy i spełnianie każdej zachcianki szefa. Musi...

satysfakcja82%

Jak działa giełda papierów wartościowych?

Uczestnikami sesji giełdowych są przede wszystkim pośrednicy (czyli maklerzy), samodzielni uczestnicy giełdy (np. przedstawiciele banków, instytucji lokacyjnych), urzędnicy (osoby okresowo dopuszczone do obrotu giełdowego, zawierające transakcje w...

satysfakcja71%

Podstawy przedsiębiorczości - opracowanie

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej 4. Państwo i społeczeństwo w gospodarce rynkowej 5....

satysfakcja74%

Pojęcie i rodzaje rynku. Istota gospodarki rynkowej.

1.Rynek - ogół tranzakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wynniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów.Sprzedający oferując swoje dobra tworzą podaż.Nabywcy zaś chcąc je kupić reprezentują popyt na te...

satysfakcja87%

Obliczanie wynagrodzenia

Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą płacę. Nie jest to jednak upragnione wynagradzownie, które pojawia się w końcu na naszym...

satysfakcja58%

Oferta, zapytanie o oferte

Oto przykładowe pisma: oferta, zapytanie o oferte i 2 pisma w załącznikach

satysfakcja68%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

satysfakcja87%

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

SPÓŁKA-związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu. OSOBA FIZYCZNA-każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci. OSOBA PRAWNA-podmiot, który samodzielnie dysponuje swoim majątkiem i ponosi pełna odpowiedzialność...

satysfakcja84%

Proces motywowania

Proces motywowania Oczekiwania pracownika wobec pracodawcy; • Wynagrodzenie - odpowiednie do pełnionej funkcji • Zabezpieczenie przed utratą pracy • Poszanowanie godności i bezpieczeństwo Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika: •...