profil

Trzy formy czasownika

drukuj
satysfakcja 66 % 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Być be was/were Bern
Rodzić bear bore born
Uderzyć beat beat beaten
Stać się become became become
Zaczynać begin began begun
Gryźć bite bit bitten
Łamać break broke broken
Przynosić bring brought brought
Budować build built built
Kupować buy bought bought
Łapać catch caught caught
Wybierać choose chose chosen
Przychodzić come came come
Kosztować cost cost cost
Ciąć cut cut cut
Kopać dig dug dug
Robić do did done
Pić drink drank drunk
Prowadzić drive drove driven
Jeść eat ate eaten
Upaść fall fell fallen
Czuć feel felt felt
Walczyć fight fought fought
Znaleźć find found found
Latać fly flew flown
Zapomnieć forget forgot forgotten
Zamroźić freeze froze frozen
Dostawać get got got
Dawać give gave given
Iść go went gone
Rosnąć grow grew grown
Mieć have had had
Słyszeć hear heard heard
Ukrywać się hide hid hidden
Uderzać hit hit hit
Trzymać hold held held
Ranić hurt hurt hurt
Utrzymywać keep kept kept
Wiedzieć know knew known
Kłaść lay laid laid
Prowadzić lead led led
Uczyć się learn learnt learnt
Porzyczać lend lent lent
Pozwalać let let let
Leżeć lie lay lain
Świecić light lit lit
Gubić lose lost lost
Robić make made made
Znaczyć mean meant meant
Spotykać meet met met
Płacić pay paid paid
Kłaść put put put
Czytać read read read
Prowadzić ride rode ridden
Dzwonić ring rang rung
Biec run ran run
Powiedzieć say said said
Widzieć see saw seen
Sprzedawać sell sold sold
Wysyłać send sent sent
Szyć sew sewed sewn
Kurczyć się shrink shrank shrunk
Zamykać shut shut shut
Spiewać sing sang sung
Siadać sit sat sat
Spać sleep slept slept
Mówić speak spoke spoken
Spędzać spend spent spent
Rozlać spill spilt spilt
Stać stand stood stood
Kraść steal stole stolen
Pływać swim swam swum
Brać take took taken
Uczyć teach taught taught
Powiedzieć tell told told
Myśleć think thought thought
Rzucać throw threw thrown
Rozumieć understand stood
Budzić się wake woke woken
Nosić wear wore worn
Wygrywać win won won
Pisać write wrote written
Płakać weep wept wept


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Gramatyka