profil

Wyjaśnij dlaczego tzw. puste pieniądze w kieszeniach konsumentów mogą powodować wzrost cen i brak towarów na

rynku.
WAŻNE!!!
100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 17.5.2018 (15:17) - przydatność: 100% - głosów: 1
Odpowiedzi
Krzycho123
17.5.2018 (17:59)
1. Polska odgrywa ważną rolę w europejskiej polityce bezpiecześntwa dlatego bo, jest państwem granicznym NATO i UE, a jej terytorium stanowi obszar o istotnym znaczeniu stratecznicznym. 
2. Najważniejsze interesy Rzeczypospolitej Polskiej to: zapewnienie niepodległości, poszanowanie praw człowieka i obywatela, nienaruszalność terytorialna, wolność, ochrona środowiska naturalnego, rozwój sprawnego, zorganizowanego dobrze systemu bezpieczeństwa, prowadzenie działań ratowniczych oraz ochrona ludności i jej mienia.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie