profil

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego którego krawędz podstawy ma długość 4cm a wysokość

ostrosłupa wynosi 9cm
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.5.2018 (19:22)
Odpowiedzi
Abri0
14.5.2018 (00:00)
A = 4 cm
H = 9 cm
Pp = a^2 (potęga)
Pp = 4 cm * 4 cm = 16 cm^2 (do kwadratu)
V = 1/3 * 16 cm * 9 cm (skracasz 3 z 9) = 16 cm * 3 cm = 48 cm^3 (do sześcianu)
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie