profil

1. W przedmiarach roboty instalacyjne należy zestawiać odrębnie gdy:
a. roboty są wykonywane powyżej drugiej

kondygnacji
b. roboty są wykonywane powyżej czwartej kondygnacji
c. roboty są wykonywane w halach przemysłowych na wysokości powyżej 5 m
d. roboty są wykonywane w halach przemysłowych na wysokości powyżej 8 m
2. Do ogólnej długości instalacji wewnętrznych wodociągowych wlicza się rurociągi w podejściach do armatury i urządzeń, w obiektach służby zdrowia do nakładów robocizny stosuje się współczynnik:
a. 1,15.
b. 1,20.
c. 1,25.
d. 1,30.
3. Wykucie gniazd i zamocowanie podparć i podwieszeń instalacji wentylacyjnej na ścianach, stropach i konstrukcjach betonowych lub żelbetowych, wymaga większego nakładu pracy, co uwzględnia się przez stosowanie współczynnika:
a. 1,25 do robocizny.
b. 1,20 do robocizny.
c. 1,15 do robocizny.
d. 1,10 do robocizny.
100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.5.2018 (17:13)
Odpowiedzi
konradek21
11.5.2018 (17:56)
1.b
2.c
3.a
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z po szkoli
225 pkt - 9.8.2018 (15:32)

Daj naj Pliss