profil

Wypisz argumenty potwierdzające ,że renesans słusznie został nazwany "złotym wiekiem" w formie równoważników

zdań
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.2.2018 (18:07)
Odpowiedzi
michalina2333
11.2.2018 (18:38)
Rezeans został kreślony złotym wiekiem dlatego że przebudowano wawel (zamek) i wprowadzili nowy styl rezeonansowy 
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie