profil

Zadanie na środe: wskaż 4 przyczyny występowania powodzi w Polsce, jakie są ich skutki i jak im zapobiegać. Z

góry dzięki za pomoc :-)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.2.2018 (14:10)
Odpowiedzi
andzia311001
4.2.2018 (10:58)
Główne sposoby ochrony przed powodzią:
Budowa obiektów hydrotechnicznych (zbiorników retencyjnych i zapór); są to zbiorniki umożliwiające gromadzenie okresowo piętrzącej się wody, która częściowo zostaje uwolniona do rzek w okresie jej niskiego poziomu
Budowa oraz wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, czyli podłużnych nasypów z odpowiednio zagęszczonego materiału
Regulacja koryt rzek i potoków, co umożliwia szybki i swobodny przepływ wody
Budowa suchych zbiorników i bram przeciwpowodziowych oraz kanałów ulg, służących do naturalnego gromadzenia i odpływu nadmiaru wód wezbranych rzek
Ogromne znaczenie ma także umiejętne prognozowanie zjawisk meteorologicznych oraz system obiegu informacji, który umożliwia szybkie przekazywanie wiadomości o możliwości pojawienia się fal powodziowych oraz o możliwych niebezpieczeństwach
Typy powodzi w Polsce
Powodzie opadowe – są spowodowane dużą ilością opadów. Występują Najgroźniejsze wezbrania powstają na rzekach górskich i podgórskich
Powodzie roztopowe – spowodowane są topnieniem śniegu, najgroźniejsze są na rzekach nizinnych
Powodzie sztormowe – występują na rzekach uchodzących do Bałtyku. Powstają podczas silnych wiatrów, które spychają wodę ku brzegowi powodując powódź
Powodzie zatorowe – spowodowane są zamarzaniem rzeki, podczas którego powstaje ogromna skorupa lodowa na rzece. Najgroźniejsze powodzie zatorowe powstają podczas wezbrań roztopowych na dużych rzekach nizinnych oraz na ujściach rzek wpadających do Bałtyku
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Peterpomocny
4.2.2018 (20:52)
Główne sposoby ochrony przed powodzią:
Budowa obiektów hydrotechnicznych (zbiorników retencyjnych i zapór); są to zbiorniki umożliwiające gromadzenie okresowo piętrzącej się wody, która częściowo zostaje uwolniona do rzek w okresie jej niskiego poziomu
Budowa oraz wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, czyli podłużnych nasypów z odpowiednio zagęszczonego materiału
Regulacja koryt rzek i potoków, co umożliwia szybki i swobodny przepływ wody
Budowa suchych zbiorników i bram przeciwpowodziowych oraz kanałów ulg, służących do naturalnego gromadzenia i odpływu nadmiaru wód wezbranych rzek
Ogromne znaczenie ma także umiejętne prognozowanie zjawisk meteorologicznych oraz system obiegu informacji, który umożliwia szybkie przekazywanie wiadomości o możliwości pojawienia się fal powodziowych oraz o możliwych niebezpieczeństwach
Typy powodzi w Polsce
Powodzie opadowe – są spowodowane dużą ilością opadów. Występują Najgroźniejsze wezbrania powstają na rzekach górskich i podgórskich
Powodzie roztopowe – spowodowane są topnieniem śniegu, najgroźniejsze są na rzekach nizinnych
Powodzie sztormowe – występują na rzekach uchodzących do Bałtyku. Powstają podczas silnych wiatrów, które spychają wodę ku brzegowi powodując powódź
Powodzie zatorowe – spowodowane są zamarzaniem rzeki, podczas którego powstaje ogromna skorupa lodowa na rzece. Najgroźniejsze powodzie zatorowe powstają podczas wezbrań roztopowych na dużych rzekach nizinnych oraz na ujściach rzek wpadających do Bałtyku. Dajcie tak przy Przydatne rozwiązanie.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie