profil

Uporzadkuj chronologicznie wydarzenia z czasów kształtowania się granic Rzeczypospolitej a) plebiscyt na Warmii i

Mazurach b) III powstanie śląskie i ustalenie granic Górnego Śląska c) powstanie wielkopolskie d) bitwa warszawska e) walki orlat o Lwów f) przyznanie Polsce dostępu do morza
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2018 (00:09)
Odpowiedzi
Korhynie50
10.1.2018 (08:38)
1.E
2.C
3.F
4.A
5.D
6.B
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie