profil

Czy może mi ktoś napisać liczby: 1232, 20, 1674, 41, 1001, 113, 1109, 90, 1390, 85, 1444 i 1001763 chodzi o zapis

słowny z góry dziękuję
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.1.2018 (16:20)
Odpowiedzi
111Alutka
7.1.2018 (16:21)
1232 - тысяча двести тридцать два, 
20 - двадцать, 
1674 - тысяча шестьсот семьдесят четыре, 
41 - сорок один, 
1001 - тысяча один,
113 - сто тринадцать, 
1109 - тысяча сто девять, 
90 - девяносто, 
1390 - тысяча триста девяносто,
85 - восемьдесят пять, 
1444 - тысяча четыреста сорок четыре,
1 001 763 - миллион тысяча семьсот шестьдесят три.
komentarze
Markozius 10.1.2018 (22:41)

один миллион*

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie